Wiemy dlaczego kobiety nie chcą chodzić na fitness!


Wrocławski AWF opublikował wyniki badań pokazujące powody, dla których kobiety nie chcą chodzić na fitness. Zgadniecie co je powstrzymuje?

W 2017 roku Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu opublikowała wyniki badań pod tytułem „Motywy i bariery uczestnictwa kobiet w zajęciach fitnessu”.

Mirela Nowicka i Krzysztof Sas-Nowosielski diagnozują w nich to co kieruje kobietami uczestniczącymi w zajęciach w klubach fitness oraz analizują argumenty tych pań, które w ten sposób czasu aktywnie nie spędzają!

Naukowcy przepytali prawie sto kobiet, w wieku od 22 do 50 lat. Co z nich wynika?

Najsilniej odczuwaną barierą do zapisania się na zajęcia fitness dla kobiet okazał się brak czasu. Rzadko podawane były bariery fizyczne i motywacyjne.

Wśród motywów podejmowania ćwiczeń dominowały argumenty typu:

  • „pozytywne zdrowie”
  • „rewitalizacja”

Najsłabiej kobiety do zajęć fitness motywuje:

  • „rywalizacja”
  • „zyskiwanie uznania społecznego”.

Naukowcy doszli w swoich badaniach do następujących wniosków:

„Z powodu braku czasu strategie postępowania nakierowane na kształtowanie umiejętności zarządzania czasem powinny stanowić element działań wspierających uczestniczki zajęć w fitness klubach. W hierarchii motywów, którymi kierują się kobiety uczęszczające na zajęcia fitnessu, najwyższą pozycję zajmowały motywy zdrowotne. Ze względu na mniejszy udział motywów wewnętrznych należy dążyć do maksymalizacji takich doświadczeń osób ćwiczących, jak radość i satysfakcja płynące z samej aktywności” – czytamy w podsumowaniu badań.

Swoją drogą ciekawe byłoby zbadanie i porównanie motywów mężczyzn w tej dziedzinie. Ciekawe czy mają oni inne zdanie od kobiet?


Na podstawie publikacji:  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-650477e9-6ee2-401c-abba-82375f644051


Blog NFZ
O blogu

Nauka Fitness Zdrowie to blog dla aktywnych fizycznie. Łączę nam nim rzetelne informacje z dobrą motywacją!

Nauka Fitness Zdrowie jest wyłącznie blogiem informacyjno-rozrywkowym. Nie prowadzę porad medycznych, a wszelkie informacje zamieszczone na stronie nie zastępują indywidualnej konsultacji z lekarzem. Stosowanie się do treści zawartych na blogu powinno za każdym razem odbyć się pod nadzorem lekarza-specjalisty lub profesjonalnego trenera.

Paweł Marciniak