WSTĘP REDAKTORA NACZELNEGO

Nie wiem czy wiecie, ale z naukowego punktu widzenia słowo „fitness” oznacza siłę. W biologii tym terminem określa się zdolność populacji do przetrwania. Wysoką fitness osiąga się przy dobrych warunkach życia, właściwym odżywianiu i dbaniu o siebie. Można więc napisać, że na naszym portalu dawać będziemy naszym odbiorcom siłę, podpartą naukowymi doniesieniami!

[fa icon=”fa-flask”] Nauka
To sprawdzone, naukowe fakty.
To także uczenie się, czasem od podstaw i zawsze od najlepszych!

[fa icon=”fa-trophy “] Fitness
To każda aktywność, która pozytywnie wpływa
na samopoczucie i nasze ciało!

Portal Nauka i Fitness łączy rzetelne informacje z dobrą motywacją. Nie zniżamy się do prezentowania nagłówków, które nie niosą prawdy potwierdzonej badaniami lub czyjąś prawdziwą historią. Jesteśmy ambitni, jak na siłowni, aż do bólu!

Paweł Marciniak